English

iÚčtenka.cz

Nový standard pro digitální účtenky v České republice

O Projektu iÚčtenka

iÚčtenka.cz je iniciativa Sdružení pro digitální účtenky (SDU), která má za cíl stanovit standard pro digitální účtenky v rezimu B2C. Tento standard vychází ze stávajícího formátu ISDOC pro B2B transakce.

Pro více informací o SDU, navštivte www.iSDU.cz

Připravujeme pracovní skupinu - hledáme odborníky. Členové SDU mohou jmenovat své experty. Staňte se členem SDU ještě dnes. Kontaktujte nás.

Dokumentace

Standard iÚčtenka definuje, jak se mají ukládat data do strojově čitelné formy, poskytuje legálně relevantní a strojově zpracovatelnou alternativu k papírovým účtenkám. Zde bude publikován návrh standardu a bude očekáván příspěvek od odborné i laické veřejnosti.

Kontakt

Pro dotazy nebo připomínky k projektu iÚčtenka, kontaktujte SDU:

Email: asociace@isdu.cz

Webová stránka: www.iSDU.cz